ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและระยะเวลาการส่งสินค้า

Posted on by

 

➡ จัดส่งโดย:

FA-Store

THAI Post

- Kerry Express

 

 

 

 

และการจัดส่งแบบอื่นๆที่ทางลูกค้าตกลงกับเจ้าหน้าที่

 

 

➡ ระยะเวลาการจัดส่ง:

 

 

 

 

 

 

*หลังจากการตรวจสอบสินค้า และชำระค่าสินค้าแล้ว จะมีระยะเวลาในการจัดส่งจะไม่เกิน 7 วันทำการ

 

 

➡ อัตราค่าบริการ:

 

1.สินค้าขนาดเล็ก 100 บาท 

– น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม

– กว้าง+ยาว+สูงไม่เกิน 60 ซ.ม.

– เทียบเท่าขนาดกล่องไปรษณีย์ ก. ข. และ ค.

 

2. สินค้าขนาดกลาง 150 บาท

– น้ำหนักมากกว่า 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม

– กว้าง+ยาว+สูงไม่เกิน 90 ซ.ม.

– เทียบเท่าขนาดกล่องไปรษณีย์ ง. และ จ.

 

3. สินค้าขนาดใหญ่ 200 บาท

– น้ำหนักมากกว่า 10 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 15 กิโลกรัม

– กว้าง+ยาว+สูงไม่เกิน 120 ซ.ม.

– เทียบเท่าขนาดกล่องไปรษณีย์ ฉ. และ 5.

 

4. สินค้าขนาดพิเศษ

– ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตกลงรายละเอียดค่าบริการและวิธีการจัดส่ง

 

 

**หมายเหตุ: ค่าบริการดังกล่าวเป็นราคาโดยประมาณ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสินค้าแต่ละประเภท**