Search
Search

PLC-G6Q-RY2B

PLC-G6Q-RY2B

รายละเอียดเพิ่มเติม

MODEL = LS G6Q-RY2B

Relay Output 16 points(DC 12/24V, AC220 2A)