Set Servo Motor

Servo motor

Set Servo mot

panasonic

เซอร์โวมอร์เตอร์ ( Servo Motor ) เป็นมอเตอร์ที่มีความเที่ยงตรงสูง ใช้กับงานเชิงมุมหรืองานเชิงเส้น

ทางเราได้จัด เซต ของอุปกรณ์นี้เพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้โดยเมื่อสั่งสินค้าเป็นเซตจะมีสินค้าดังนี้

– SERVO MOTOR

– SERVO DRIVER

– MOTOR CABLE      เซต  3 ,5 ,10 เมตร (ตามที่เลือกในเซต)

– ENCODER CABLE  เซต  3 ,5 ,10 เมตร (ตามที่เลือกในเซต)

– I/O CONNECTER  (for soldering wiring)

ทางเราจำหน่ายเซอร์โว ตั้งแต่ 50 วัตต์ ถึง 5 กิโลวัตต์

High-speed response, high-precision positioning for quick and accurate movement

Our proprietary algorithm in addition to upgraded CPU and other hardware realized further high-speed response. Furthermore, high-precision positioning is achieved by automatically eliminating micro vibrations and machine oscillation caused by the resonance.

Example of operation with processing machine

Easy and quick setting, shortening conventional settling time by approx. 64%*1.

Newly developed fit gain function substantially reduces adjustment time. Adaptive notch filter and various gains can be automatically set and adjusted.

*1 Comparison with conventional product A5Ⅱ family

Realized 3.2 kHz frequency response to improve productivity.

Realizes 3.2 kHz frequency response. At 139% that of conventional models*1, it enables hjgh-speed operation and improves productivity.

*1 Comparison with conventional product A5Ⅱ family

ติดต่อสอบถาม  👇